Psykoterapi / Hvad er eksistentiel psykoterapi
Den grundlæggende tilgang jeg bruger i psykoterapien, bygger på den fænomenologiske metodes anvisninger for eksistentiel psykoterapi, hentet fra Ernesto Spienelli. Desuden er eksitentiel psykoterapi også,inspireret af Carl Rogers beskrivelse af klientcentreret psykoterapi.

Eksistentiel terapi foregår som al anden psykoterapi ved at vi mødes i en række sessioner i mit konsultationslokale, hvor vi sammen vil arbejde med din nuværende livssituation og de ønsker du har for dit liv.


Som klient kan du kende den eksistentielle terapi på 3 træk.

Det er et ligefremt og direkte forhold mellem dig som klient og mig som terapeut.
Terapiens indhold udvikles fra gang til gang i et løbende samarbejde, indholdet følger ikke et på forhånd fastlagt program
Terapien fokuserer på at hjælpe dig til et bedre liv, hvorved også symptomerne kan reduceres. Målet er at afhjælpe dine problemer og lidelser og i samme proces styrke dit livsmod til at kaste dig ud i din fortsatte tilværelse.
Hvem er terapien egnet for?

Eksistentiel terapi egner sig for alle grupper og diagnoser. Men du må dog indstille dig på evt. udfordringer, hvis du har et stort behov for ar følge et skemalagt forløb, hvor planen og den vej, du skal gå, kan ses klart på forhånd. Det samme gælder hvis du er dybt og inderligt overbevist om, at dine problemer kan løses, hvis bare du får nogle nye teknikker, som kan anvendes uden at du behøver at tage din egen væremåde op til overvejelse. Jeg har nemlig ikke en færdig plan til dig, for jeg ved ikke hvad der er bedst for dig, for det har jeg en tro på at du selv bedst ved, sammen skal vi undersøge dette.

Virkningen af eksistentiel terapi er at styrke dit fundament i tilværelsen, så du udvikler mod og handlekraft til selv at håndtere de lidelser og udfordringer, livet byder os alle. Jeg vil støtte dig, så du bliver bedre til at tolerere livets evige uforudsigelighed og overraskelser på godt og ondt. Jeg vil støtte dig til at udfolde din individualitet, kreativitet og evne til at finde tilfredsstillelse og fornøjelse, i både ensomhed og i samvær med andre. Herigennem lindres eller forsvinder ofte også den lidelse og de symptomer, der var anledning til at søge hjælp.
Sagt om eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi er en måde at hjælpe mennesker til, at kunne klare dagligdagen, på en meningsfuld måde. Målet for eksistentiel terapi er, at klarlægge, reflektere over og forstå tilværelsens problemer.
Psykolog, og psykotereapeut Emmy van Deurzen-Smith


Eksistentiel psykoterapi er en dynamisk tilgang til terapi, som stiller skarpt på problemstillinger, der bunder dybt i menneskets eksistens.
Professor og psykolog Irvin D. Yalom


Eksistentiel terapi inviterer, i et menneskeligt møde, klienten til at finde sit eget ståsted i konfrontation med livets dilemmaer.
Psykolog og professor Bo Jacobsen
Zoneterapeut og Psykoterapeut Dorthe Lambæk | Agtrupvej 197, 6000 Kolding  | Tlf.: 50571050 | lambaekdorthe@gmail.com